Kapat
Reklam Alanı
Reklam Alanı
bekci-duzenlemesi-onaylandi!
Güncel 58 0

Bekçi Düzenlemesi Onaylandı!

TBMM Genel Kurulunda alınan kararla çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik bekçi düzenlemesi onaylandı. Kararda bekçilerin yetki ve sorumlukları ile nasıl bekçi olunabileceği detaylıca açıklandı.

Alınan karara göre kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek çarşı ve mahalle bekçileri emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk kuvveti olacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasaya göre çarşı ve mahalle bekçileri haftada 40 saat çalışacak fakat gerekli durumlarda şayet bu süre artarsa bekçilere haftada bir gün istirahat verilecek. . Ne koşulda olursa olsun kendi görevleri dışında çalıştırılamayacaklar.

Günlük çalışma saatleri güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olacak.

Bekçilere mesleki anlamdaki bütün değerlendirmeler emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfında uygulandığı gibi uygulanacak.

Mesleki eğitim, görevde kullanacakları teçhizatlar ve giyecekleri kıyafetler İçişleri Bakanlığından çıkan genelgeye göre belirlenecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilik yaş haddi ise 60 olacak.

Bekçilerin Yetkileri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Çarşı ve mahalle bekçileri;

 • Kişileri ve araçları durdurabilecek mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek. Bu kişilere kimliğini ispatlamada gerekli kolaylık gösterilecek. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal genel kolluk görevlileri haberdar edilecek. Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamayacak. Durdurma sebebinin ortadan kalkmasıyla kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilecek. Bekçiler, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilecek. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek.
 • Şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.
 • Halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek.
 • Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak
 • Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım edecek,
 • Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi verecek.
 • Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli, acele haller sebebiyle yapılacak yardım isteklerinden gücü dâhilinde olanları öncelikle yerine getirecek.
 • Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyaracak.
 • Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar edecek.
 • Çarşı ve mahalle bekçileri; görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek.
 • Görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattıracak,
 • Şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek,
 • Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.
 • Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek bekçiler,
 • Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.
 • Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Nasıl Bekçi Olunur?

Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen kişilerde eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranacak. Bu şartlar Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak yapılan sınavda başarılı olma şartı aranacak. Sınavlarda başarılı olunması halinde sağlık kurulu raporu alınması gerekecek.  Sorun tespit edilmeyen kişiler emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla aday memur olarak atanacak. Adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içerisinde en az 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek.

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.